Mesečni arhiv: januar 2018

Oznanila od 21. do 28. januarja 2018

S prvim novembrom preidemo na zimski čas.

Pozimi so nedeljske maše na Zaplazu le ob 15.00.

 

Maše na Zaplazu

nedelja 21. januarja
ob 15.00 ++ Janez Bartol in Jože Gabrijel
četrtek 25. januarja
ob 17.00 za žive in ++ Mesarko
sobota 27. januarja
ob 10.00 za zdravje
nedelja 28. januarja
ob 15.00 ++ starše Nose


Maše na Čatežu

nedelja 21. januarja ob 8.00 za farane
ob 10.00 + Martin Režek, obl.
ponedeljek 22. januarja ob 8.00 v dober namen
torek 23. januarja ob 8.00 za zdravje
sreda 24. januarja ob 8.00 za farane
petek 26. januarja
ob 17.00 + Anton Kotar, 7. dan
nedelja 28. januarja
ob 8.00 ++ Anton (obl.) in Marija Bregar

ob 10.00 + Cecilija Nemanič, obl.

Oznanila od 14. do 21. januarja 2018

S prvim novembrom preidemo na zimski čas.

Pozimi so nedeljske maše na Zaplazu le ob 15.00.

 

Maše na Zaplazu

nedelja 14. januarja
ob 15.00 + Marija Kamin, 30. dan
četrtek 18. januarja
ob 17.00 za okrevanje Marjete in Silvestra
sobota 20. januarja
ob 10.00 + Alojzija Zupančič, obl.
nedelja 21. januarja
ob 15.00 ++ Janez Bartol in Jože Gabrijel


Maše na Čatežu

nedelja 14. januarja ob 8.00 ++ brata in starši Babič
ob 10.00 ++ Pavel in Milka Krištof, obl.
ponedeljek 15. januarja ob 8.00 za farane
torek 16. januarja ob 8.00 v zahvalo
sreda 17. januarja ob 8.00 v dober namen
petek 19. januarja
ob 17.00 na čast Svetemu Duhu
nedelja 21. januarja
ob 8.00 za farane

ob 10.00 + Martin Režek, obl.

Oznanila od 7. do 15. januarja 2018

S prvim novembrom preidemo na zimski čas.

Odslej bodo nedeljske maše na Zaplazu le ob 15.00.

 

Maše na Zaplazu

nedelja 7. januarja
ob 15.00 v zahvalo za prejete dobrote (Gorenc)
četrtek 11. januarja
ob 17.00 v zahvalo in priprošnjo (Šket)
sobota 13. januarja
ob 10.00 + Lojzka Jarm in ++ Strmetovi
nedelja 14. januarja
ob 15.00 + Marija Kamin, 30. dan


Maše na Čatežu

nedelja 7. januarja ob 8.00 za farane
ob 10.00 + Angela Sotlar (obl.) in ++ Sotlar, Zavrl in Medvešek
torek 9. januarja ob 8.00 za farane
sreda 10. januarja ob 8.00 v dober namen
petek 12. januarja
ob 17.00 za zdravje
nedelja 14. januarja
ob 8.00 ++ brata in starši Babič

ob 10.00 ++ Pavel in Milka Krištof, obl.

Oznanila od 31. decembra 2017 do 7. januarja 2018

S prvim novembrom preidemo na zimski čas.

Odslej bodo nedeljske maše na Zaplazu le ob 15.00.

 

Maše na Zaplazu

nedelja 31. decembra
ob 15.00 ++ starši Skubic in Vidic
ponedeljek 1. januarja
ob 15.00 na priprošnjo za uspešno operacijo
sobota 6. januarja
ob 10.00 + Ciril Vavtar, obl.
nedelja 7. januarja
ob 15.00 v zahvalo za prejete dobrote (Gorenc)


Maše na Čatežu

nedelja 31. decembra ob 8.00 ++ starši Hrovatič in Frkoletovi
ob 10.00 + Marija Zupančič
ponedeljek 1. januarja ob 9.00 ++ Pavle in Frančiška Lavrih
torek 2. januarja ob 8.00 za farane
sreda 3. januarja
ob 8.00 v dober namen
nedelja 7. januarja
ob 8.00 za farane

ob 10.00 + Angela Sotlar (obl.) in ++ Sotlar, Zavrl in Medvešek