Oznanila od 12. do 19. maja 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 12. maja ob 10.00 + Marko Kolenc, obl.
ob 16.00 ++ starše in brata Zupančič
sobota 18. maja ob 10.00 v zahvalo in zdravje Jelke Valenčič
nedelja 19. maja ob 10.00 ++ Sonja Grmovšek in Mitja Klemen
ob 16.00 ++ Miroslav in Jernej

Maše na Čatežu

nedelja 12. maja ob 8.00 za farane
ponedeljek 13. maja ob 8.00 ++ Bernarda in Bogomir Meserko
torek 14. maja ob 8.00 v zahvalo za srečen porod
nedelja 19. maja ob 8.00 za farane

Oznanila od 5. do 12. maja 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 5. maja ob 10.00 ++ Jurman
(Grozdetov shod) ob 16.00 ++ Tomc
++ Mandelj (Gorenja vas)
torek 7. maja ob 19.00 + Alojz Sajovic
četrtek 9. maja ob 19.00 + Marjana in ++ Poterbin
sobota 11. maja ob 10.00 za srečen porod
nedelja 12. maja ob 10.00 + Marko Kolenc, obl.
ob 16.00 ++ starše in brata Zupančič

Maše na Čatežu

nedelja 5. maja ob 8.00 za farane
ponedeljek 6. maja ob 8.00 ++ Marija in Ljudmila Jeršin
sreda 8. maja ob 9.00 v zahvalo za uslišano prošnjo
petek 10. maja ob 19.00 za zdravje in blagoslov v družini
nedelja 12. maja ob 8.00 za farane

Oznanila od 28. aprila do 5. maja 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 28. aprila ob 10.00 ++ Alojz in Julka Cerovšek, obl.
ob 16.00 v zahv. in pripr. za 50 let skupnega življ.
sreda 1. maja ob 10.00 romarska maša (Trebnje)
četrtek 2. maja ob 10.00 romarska maša (Šmartno pri Litiji)
ob 19.00 ++ starši Sladič
sobota 4. maja ob 10.00 + Karolina Miklič, obl.
nedelja 5. maja ob 10.00 ++ Jurman
(Grozdetov shod) ob 16.00 ++ Tomc
++ Mandelj (Gorenja vas)

Maše na Čatežu

nedelja 28. aprila ob 8.00 za farane
ponedeljek 29. aprila  ob 8.00 v dober namen
petek 3. maja ob 19.00 + Franc Zupančič
nedelja 5. maja ob 8.00 za farane

Oznanila od 21. do 28. aprila 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 21. aprila – velika noč ob 16.00 + Ivan Štefanič in ++ Grojzdek
ponedeljek 22. aprila ob 16.00 ++ Bregar in Lazar
četrtek 25. aprila ob 19.00 + Jože Hostnik, obl.
sobota 27. aprila ob 10.00 v zahv. in pripr. za 50 let skupnega življ.
nedelja 28. aprila ob 10.00 ++ Alojz in Julka Cerovšek, obl.
ob 16.00 v zahv. in pripr. za 50 let skupnega življ.

Maše na Čatežu

nedelja 21. aprila – velika noč ob 7.00 za farane
ob 10.00 + Stane Kamin, obl.
ponedeljek 22. aprila  ob 10.00 za birmance
v zahvalo
torek 23. aprila ob 8.00 v dober namen
sreda 24. aprila ob 19.00 za zdravje
petek 26. aprila ob 19.00 ++ Tončič
nedelja 28. aprila ob 8.00 za farane

Oznanila od 14. do 21. aprila 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 14. aprila – cvetna ob 16.00 za srečen porod in Božji blagoslov (Oprčkal)
nedelja 21. aprila – velika noč 0b 16.00 + Ivan Štefanič in ++ Grojzdek

Maše na Čatežu

nedelja 14. aprila – cvetna ob 8.00 ++ starše Kolenc
ob 10.00 za prvoobhajance
ponedeljek 15. aprila  ob 19.00 ++ Fric
torek 16. aprila ob 19.00 za verne duše v vicah
sreda 17. aprila ob 19.00 v dober namen
četrtek 18. aprila – veliki četrtek ob 19.00 + č.g. Hinko Povše
petek 19. aprila – veliki petek ob 19.00 obredi velikega petka
sobota 20. aprila – velika sobota ob 10.00 za starše in stare starše
nedelja 21. aprila – velika noč
ob 7.00 za farane
ob 10.00 + Stane Kamin, obl.

Oznanila od 7. do 14. aprila 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 7. aprila ob 16.00 + Ljudmila Bregar, obl.
++ Jožefa in Jože Verbič
ponedeljek 8. aprila ob 19.00 ++ Albin Šket in Mirko Vidmar
sobota 13. aprila ob 10.00 + Bojan Štern
nedelja 14. aprila – cvetna 0b 16.00 za srečen porod in Božji blagoslov (Oprčkal)

Maše na Čatežu

nedelja 7. aprila ob 8.00 + Slavko Bregar
ob 10.00 + Marija Kamin (Dolenja vas)
torek 9. aprila  ob 19.00 + Anton Mrhar
sreda 10. aprila ob 19.00 v dober namen
četrtek 11. aprila ob 19.00 ++ Janez (obl.) in Marija Hostnik (Kovačevi)
petek 12. aprila ob 19.00 za zdravje
nedelja 14. aprila – cvetna
ob 8.00 ++ starše Kolenc
ob 10.00 za prvoobhajance

Oznanila od 31. marca do 7. aprila 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 31. marca ob 16.00 + Angelca Žonta
četrtek 4. aprila ob 19.00 ++ Ajdišek (Zabukovje)
sobota 6. aprila ob 10.00 ++ Matilda in Henrik Ahlin, obl.
nedelja 7. aprila ob 16.00 + Ljudmila Bregar, obl.
++ Jožefa in Jože Verbič

Maše na Čatežu

nedelja 31. marca ob 8.00 ++ starši in Jože Bedene (Treb. Vrh)
ob 10.00 ++ Marija in Franc Bedene, obl.
ponedeljek 1. aprila  ob 8.00 na čast MB za zdravje v družini
torek 2. aprila ob 8.00 v dober namen
petek 5. aprila ob 19.00 ++ Kaplan
sobota 6. aprila ob 19.00 za farane
nedelja 7. aprila
ob 8.00 + Slavko Bregar
ob 10.00 + Marija Kamin (Dolenja vas)

Oznanila od 24. do 31. marca 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 24. marca ob 15.00 + Pepca Starič (Hrastno)
ponedeljek 25. marca – Gospodovo oznanjenje ob 10.00 v pripr. A. Grozdetu za uspešen izpit
četrtek 28. marca ob 18.00 + Angela Koželj
sobota 30. marca ob 10.00 v zahv. in pripr. za 50 let skupnega življ.
nedelja 31. marca ob 16.00 + Angelca Žonta

Maše na Čatežu

nedelja 24. marca ob 8.00 za farane
ob 10.00 + Nace Miklič, obl.
ponedeljek 25. marca – Gospodovo oznanjenje ob 18.00 + Dani Hostnik
torek 26. marca ob 18.00 za farane
petek 29. marca ob 18.00 ++ starši Zagorjan
nedelja 31. marca
ob 8.00 ++ starši in Jože Bedene (Treb. Vrh)
ob 10.00 ++ Marija in Franc Bedene, obl.

Oznanila od 17. do 24. marca 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 17. marca ob 15.00 ++ Lapajne-Oblak
torek 19. marca – sv. Jožef ob 10.00 ++ Marija in Anton Štrus
četrtek 21. marca ob 18.00 ++ Franc in Franci Omahen
sobota 23. marca ob 10.00 ++ Jože Gabrijel in Jože Gorišek
nedelja 24. marca ob 15.00 + Pepca Starič (Hrastno)

Maše na Čatežu

nedelja 17. marca ob 8.00 za farane
ob 10.00 + Jožefa Dimic (Zagorica), obl.
ponedeljek 18. marca ob 18.00 + Stane Ravnikar, obl.
torek 19. marca – sv. Jožef ob 18.00 + Jožefa Zagorjan
sreda 20. marca ob 8.00 v dober namen
petek 22. marca ob 18.00 + Frančiška Kotar, obl.
nedelja 24. marca
ob 8.00 za farane
ob 10.00 + Nace Miklič, obl.

Oznanila od 10. do 17. marca 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 10. marca ob 15.00 v zahvalo Bogu in Mariji (Perko)
sobota 16. marca ob 10.00 + Jožefa Verbič, 30. dan
nedelja 17. marca ob 15.00 ++ Lapajne-Oblak

Maše na Čatežu

nedelja 10. marca ob 8.00 za zdravje
ob 10.00 ++ starši, Toni in Tone Kamin (Kovačevi)
nedelja 17. marca
ob 8.00 za farane
ob 10.00 + Jožefa Dimic (Zagorica), obl.