Oznanila od 31. decembra 2017 do 7. januarja 2018

S prvim novembrom preidemo na zimski čas.

Odslej bodo nedeljske maše na Zaplazu le ob 15.00.

 

Maše na Zaplazu

nedelja 31. decembra
ob 15.00 ++ starši Skubic in Vidic
ponedeljek 1. januarja
ob 15.00 na priprošnjo za uspešno operacijo
sobota 6. januarja
ob 10.00 + Ciril Vavtar, obl.
nedelja 7. januarja
ob 15.00 v zahvalo za prejete dobrote (Gorenc)


Maše na Čatežu

nedelja 31. decembra ob 8.00 ++ starši Hrovatič in Frkoletovi
ob 10.00 + Marija Zupančič
ponedeljek 1. januarja ob 9.00 ++ Pavle in Frančiška Lavrih
torek 2. januarja ob 8.00 za farane
sreda 3. januarja
ob 8.00 v dober namen
nedelja 7. januarja
ob 8.00 za farane

ob 10.00 + Angela Sotlar (obl.) in ++ Sotlar, Zavrl in Medvešek