Mesečni arhiv: junij 2021

Oznanila od 27. junija do 4. julija 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 27. junija ob 10.00 ++ Dušan in Marija Bizjak, obl.
  ob 16.00  ++ Dimec in Kotar
torek 29. junija – sv. Peter in Pavel ob 10.00 ++ Anton Papež in Fani Junc
četrtek 1. julija ob 19.00 za srečen porod
sobota 3. julija ob 10.00 na čast MB za novorojenega otroka
  ob 12.00 romarska maša
nedelja 4. julija ob 10.00 ++ Nace in Viktor Zupančič
(Grozdetov shod)   ob 16.00 + Vinko Tori (Šentjanž), obl. 
    po namenu (H.P.)

Maše na Čatežu

nedelja 27. junija ob 8.00 za farane
torek 29. junija – sv. Peter in Pavel ob 19.00 ++ Rafaela (7. d.) in Alojz (obl.) Gerdin
sreda 30. junija ob 8.00 v dober namen
petek 2. julija ob 19.00 + Marjana Poterbin, obl.
nedelja 4. julija ob 8.00 za farane
(Okrog)   ob 10.00 ++ Lado in Malka Zupančič

 

Oznanila od 20. do 27. junija 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 20. junija ob 10.00 ++ Lojzka in Jože Pene
  ob 16.00 ++ Štefanija in Franc Zakrajšek ter ++ Zakrajšek in Marolt
torek 22. junija ob 19.00 za zdravje (Rutar)
četrtek 24. junija ob 19.00 ++ Rajko in Ljudmila Kamin, obl. 
sobota 26. junija ob 10.00 ++ Alojzija in Janez Kamin, obl.
    + Karel Zagorjan, obl.
nedelja 27. junija ob 10.00 ++ Dušan in Marija Bizjak, obl.
  ob 16.00 ++ Dimec in Kotar

Maše na Čatežu

nedelja 20. junija ob 8.00 za farane
ponedeljek 21. junija ob 19.00 ++ Alojz in Ana Slak
petek 25. junija ob 19.00 v zahvalo za zdravje
nedelja 27. junija ob 8.00 za farane

Oznanila od 13. do 20. junija 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 13. junija ob 10.00 ++ Nace in Viktor Zupančič ter Alojzija Jarm
  ob 16.00 ++ Kozlevčar (Velika Ševnica)
torek 15. junija ob 19.00 + Vida Zaletelj, obl.
četrtek 17. junija ob 19.00 + Dimitrij Kašič
sobota 19. junija ob 10.00 v zahvalo za zdravje
nedelja 20. junija ob 10.00 ++ Lojzka in Jože Pene
  ob 16.00 ++ Štefanija in Franc Zakrajšek ter ++ Zakrajšek in Marolt

Maše na Čatežu

nedelja 13. junija ob 8.00 za farane
ponedeljek 14. junija ob 8.00 + Emilija Strmec
sreda 16. junija ob 8.00 v dober namen
petek 18. junija ob 20.00 + Mihael Planinšek, 7. dan
nedelja 20. junija ob 8.00 za farane

Oznanila od 6. do 13. junija 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 6. junija ob 10.00 ++ Marija in Albin Orel
Grozdetov shod  ob 16.00 ++ starše Koritnik in Bedenčič
    ++ Anton in Frančiška Vencelj
četrtek 10. junija ob 19.00 ++ Vincencij, Karolina in ++ Smrke
sobota 12. junija ob 10.00 ++ Jože in Marija Ilovar, obl.
nedelja 13. junija ob 10.00 ++ Nace in Viktor Zupančič ter Alojzija Jarm
  ob 16.00 ++ Kozlevčar (Velika Ševnica)

Maše na Čatežu

nedelja 6. junija ob 8.00 za farane
ponedeljek 7. junija ob 19.00 + Rafaela Gerdin, 7. dan
torek 8. junija ob 8.00 v dober namen
petek 11. junija ob 19.00 ++ Jožefa, Franc in Milan Ovnik ter Marija Korelc
nedelja 13. junija ob 8.00 za farane

Oznanila od 31. maja do 6. junija 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 30. maja ob 10.00 + Ivan Pirnovar
    (za zdravje)
  ob 16.00 ++ Mitja in Uroš
    za dobrotnike našega svetišča
ponedeljek 31. maja ob 19.00 + Irena Papež
četrtek 3. junija – Sveto Rešnje Telo ob 10.00 ++ starši in Janez Sladič
sobota 5. junija ob 10.00 ++ Anton in Alojzija Meserko
nedelja 6. junija ob 10.00 ++ Marija in Albin Orel
Grozdetov shod  ob 16.00 ++ starše Koritnik in Bedenčič
    ++ Anton in Frančiška Vencelj

Maše na Čatežu

nedelja 30. maja ob 8.00 za farane
torek 1. junija ob 8.00 v dober namen
četrtek 3. junija – Sveto Rešnje Telo ob 19.00 v zahvalo 
petek 4. junija ob 19.00 ++ Julka in Jože Gabrijel
nedelja 6. junija ob 8.00 za farane