Mesečni arhiv: oktober 2021

Oznanila od 31. oktobra do 7. novembra 2021

V nedeljo 31. oktobra vstopamo v zimski čas. Od prvega novembra 2021 naprej bodo nedeljske maše ob 10.00 in ob 15.00.

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 31. oktobraob 10.00++ Gorišek (Mačji dol)
ob 16.00+ Slavka Šuštar
četrtek 4. novembraob 18.00++ Logarčkovi iz Replje
sobota 6. novembraob 10.00++ Ani in Ludvik Vidmar
nedelja 7. novembra ob 10.00za zdravje in blagoslov v zakonu
Grozdetov shodob 15.00++ Gracar in Tratar
+ Marija Potokar, obl.

Maše na Čatežu

nedelja 31. oktobraob 8.00++ starši in bratje Bedene
ponedeljek 1. novembra – vsi svetiob 8.00za pokojne dušne pastirje
(Trebanjski Vrh)ob 10.00za verne duše v vicah
ob 14.00za farane
torek 2. novembraob 8.00po namenu sv. očeta
sreda 3. novembraob 8.00v dober namen
petek 5. novembraob 18.00++ Anica Župec in Janez Kotar
nedelja 7. novembra – zahvalnaob 8.00po namenu (Bregar)

Oznanila od 24. do 31. oktobra 2021

V nedeljo 31. oktobra vstopamo v zimski čas. Od prvega novembra 2021 naprej bodo nedeljske maše ob 10.00 in ob 15.00.

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 24. oktobraob 10.00++ Mandelj
ob 16.00++ Alojzija in Anton Meserko, Silva Kirn in Janez Kamin
ponedeljek 25. oktobraob 19.00++ Anton Čebular ter brate in sestre
četrtek 28. oktobraob 19.00+ Olga Šraj
sobota 30. oktobraob 10.00+ Vida Zaletelj
nedelja 31. oktobra ob 10.00++ Gorišek (Mačji dol)
ob 16.00+ Slavka Šuštar

Maše na Čatežu

nedelja 24. oktobraob 8.00za farane
torek 26. oktobraob 8.00v dober namen
sreda 27. oktobraob 8.00za farane
petek 29. oktobraob 19.00v spomin Čateških žrtev
nedelja 31. oktobra ob 8.00++ starši in bratje Bedene

Oznanila od 17. do 24. oktobra 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 17. oktobraob 10.00++ Zupančič (Strmetovi)
ob 16.00++ starši Juvanc
ponedeljek 18. oktobraob 19.00++ starši in Jože Pevec, obl.
četrtek 21. oktobraob 19.00++ Ana in Jože Pečjak
sobota 23. oktobraob 10.00v zahvalo MB za prejete dobrote
nedelja 24. oktobra ob 10.00++ Mandelj
ob 16.00++ Alojzija in Anton Meserko, Silva Kirn in Janez Kamin

Maše na Čatežu

nedelja 17. oktobraob 8.00za farane
torek 19. oktobraob 8.00++ Bernarda in Bogomir Meserko
sreda 20. oktobraob 8.00v dober namen
petek 22. oktobraob 8.00za zdravje
nedelja 24. oktobra ob 8.00za farane

Oznanila od 10. do 17. oktobra 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 10. oktobraob 10.00v zahvalo Bogu in Mariji za Božje milosti
ob 16.00+ Bojan Štern, obl.
četrtek 14. oktobraob 19.00+ Jožefa Zagorjan ter po namenu
sobota 16. oktobraob 10.00++ Jožefa in Rafael Korelc
nedelja 17. oktobra ob 10.00++ Zupančič (Strmetovi)
ob 16.00++ starši Juvanc

Maše na Čatežu

nedelja 10. oktobraob 8.00++ Marija in Darko Pevec, obl.
ponedeljek 11. oktobraob 19.00++ Japčevi, starši Jeraj in Albina Strmole
torek 12. oktobraob 19.00++ starši Ravnikar
sreda 13. oktobraob 8.00v dober namen
petek 15. oktobraob 8.00+ Janko Ržen
nedelja 17. oktobra ob 8.00za farane

Oznanila od 3. do 10. oktobra 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 3. oktobraob 10.00+ Alojz Slak, obl.
(Grozdetov shod)ob 16.00+ Jože Kolenc, obl.
+ Nace Zupančič, obl.
torek 5. oktobraob 19.00+ Franc Gerden
četrtek 7. oktobraob 19.00v zahvalo in priprošnjo
sobota 9. oktobraob 10.00++ starše in brate Rebolj, obl.
nedelja 10. oktobra ob 10.00v zahvalo Bogu in Mariji za Božje milosti
ob 16.00+ Bojan Štern, obl.

Maše na Čatežu

nedelja 3. oktobraob 8.00+ Ivanka Gerčman
ponedeljek 4. oktobraob 8.00za zdravje
sreda 6. oktobraob 8.00v zahvalo
petek 8. oktobraob 8.00za farane
nedelja 10. oktobra ob 8.00++ Marija in Darko Pevec, obl.