Mesečni arhiv: april 2022

Oznanila od 24. aprila do 1. maja 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 24. aprilabela nedelja ob 10.00 ++ Kristina in starše Majcen
ob 16.00++ Mandelj (Gor. vas)
sobota 30. aprila ob 10.00v zahvalo za mamin visoki jubilej
nedelja 1. majaJožef delavecob 10.00++ Čebular in Maver
Grozdetov shodob 16.00++ Cerovšek
v zahvalo in priprošnjo Mariji za zdravje

Maše na Čatežu

nedelja 24. aprilabela nedelja ob 8.00+ Tončka Merzel
ponedeljek 25. aprila ob 8.00 za farane
torek 26. aprila ob 19.00+ Jože Hostnik, obl.
nedelja 1. majaJožef delavec ob 8.00++ Nace in starši Mandelj

Oznanila od 17. do 24. aprila 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 17. aprilavelika noč ob 10.00 + Gabrijela Sotlar, 30. dan
ob 16.00++ Milena in Martin Režek
ponedeljek 18. aprilavelikon. ponedeljekob 10.00+ Slavko Bregar
četrtek 21. aprila ob 19.00za uspešen izid volitev
sobota 23. aprila ob 10.00+ Stane Kamin, obl.
nedelja 24. aprilabela nedeljaob 10.00++ Kristina in starše Majcen
ob 16.00++ Mandelj (Gor. vas)

Maše na Čatežu

nedelja 17. aprilavelika noč ob 7.00++ Urbančič (Majerjevi – Kriška reber)
torek 19. aprila ob 8.00 v dober namen
sreda 20. aprila ob 8.00za zdravje
petek 22. aprilaob 19.00+ Malka Zupančič, obl.
nedelja 24. aprilabela nedelja ob 8.00+ Tončka Merzel

Oznanila od 10. do 17. aprila 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 10. aprilacvetna nedelja ob 10.00 ++ Tomšič (Škrjanče)
ob 16.00za spravo v družini ter za notranje zdravje
nedelja 17. aprilavelika noč ob 10.00+ Gabrijela Sotlar, 30. dan
ob 16.00++ Milena in Martin Režek

Maše na Čatežu

nedelja 10. aprilacvetna nedelja ob 8.00++ Matilda in Henrik Ahlin
ponedeljek 11. aprila ob 8.00++ Bernarda in Bogomir Meserko
torek 12. aprila ob 8.00 v dober namen
sreda 13. aprila ob 8.00za srečno zadnjo uro
četrtek 14. aprilaveliki četrtek ob 19.00za dobrotnike naše župnije
petek 15. aprilaveliki petek ob 19.00obredi velikega petka
sobota 16. aprilavelika sobota ob 19.00 za farane
nedelja 17. aprilavelika noč ob 7.00++ Urbančič (Majerjevi – Kriška reber)

Oznanila od 3. do 10. aprila 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 3. aprila ob 10.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje
ob 16.00+ Valentin Oštir
po namenu (H.P.)
četrtek 7. aprilaob 19.00za zdravje (Drganc)
sobota 9. aprila ob 10.00++ Marija in Miha Kamin
nedelja 10. aprilacvetna nedelja ob 10.00++ Tomšič (Škrjanče)
ob 16.00za spravo v družini ter za notranje zdravje

Maše na Čatežu

nedelja 3. aprila ob 8.00za farane
petek 8. aprila ob 19.00za farane
nedelja 10. aprilacvetna nedeljaob 8.00++ Matilda in Henrik Ahlin