Arhivi avtorja: markojapelj

Oznanila od 9. do 16. maja 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

S prenovo žal še nismo končali a vseeno bomo začeli z rednimi mašami na Zaplazu. Zaradi zdravstvenih omejitev so k maši povabljeni v prvi vrsti verniki, ki so darovali sv. mašo in njihovi najbližji. Ostali bodite potrpežljivi in poskrbite za varno razdalo oz. sv. mašo spremljajte po spletu ali pa zunaj pred svetiščem (bo ozvočeno). 

Maše na Zaplazu

nedelja 9. maja ob 10.00 ++ in sestre Mander ter Ciril Sernel
  ob 16.00 ++ Jurman
torek 11. maja ob 19.00 + Ivan Pirnovar
četrtek 13. maja – vnebohod ob 19.00 za edinost v Cerkvi ter za sv. očeta
sobota 15. maja ob 10.00 + Emilija Strmec
nedelja 16. maja ob 10.00 + Albina Anžlovar, obl. 
  ob 16.00 + Marko Kolenc, obl.

Maše na Čatežu

nedelja 9. maja ob 8.00 + Jožefa Kastelic, obl.
ponedeljek 10. maja ob 8.00 v dober namen
sreda 12. maja ob 8.00 za zdravje
petek 15. maja ob 8.00 + Mariji v zahvalo
nedelja 16. maja ob 8.00 za farane

Oznanila od 2. do 9. maja 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

S prenovo žal še nismo končali a vseeno bomo začeli z rednimi mašami na Zaplazu. Zaradi zdravstvenih omejitev so k maši povabljeni v prvi vrsti verniki, ki so darovali sv. mašo in njihovi najbližji. Ostali bodite potrpežljivi in poskrbite za varno razdalo oz. sv. mašo spremljajte po spletu ali pa zunaj pred svetiščem (bo ozvočeno). 

nedelja 2. maja ob 8.00 za farane (prenos)
  ob 10.00 ++ Tomc (prenos)
ponedeljek 3. maja ob 8.00  v zahvalo
torek 4. maja ob 8.00 v dober namen
sreda 5. maja ob 8.00 za zdravje
četrtek 6. maja ob 8.00 po namenu
petek 7. maja ob 8.00 na čast Jezusovemu Srcu
sobota 8. maja (Zaplaz) ob 10.00 ++ Karolina (obl.) in Nace Miklič
nedelja 9. maja  ob 8.00 + Jožefa Kastelic, obl. 
Zaplaz   ob 10.00 ++ in sestre Mandelj ter Ciril Sernel (prenos)
Zaplaz   ob 16.00 ++ Jurman (prenos)

Oznanila od 25. aprila do 2. maja 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Na Zaplazu smo začeli s prenovo notranjosti. Romarska cerkev bo predvidoma zaprta do konca aprila. 

(naročene maše lahko opravim, kot je bilo dogovorjeno ali pa jih preložim na kasnejši čas – prosim, če sporočite svoje želje)
nedelja 25. aprila ob 8.00 + Stane Kamin, obl. (prenos)
  ob 10.00 + Marija Rezec, obl.
ponedeljek 26. aprila   v dober namen
torek 27. aprila ob 19.00 + Jože Hostnik, obl.
sreda 28. aprila ob 8.00 za zdravje ob pričakovanju novega življenja
četrtek 29. aprila ob 8.00 v zahvalo
petek 30. aprila ob 8.00 za božji blagoslov
sobota 1. maja ob 8.00 + Emilija Strmec
nedelja 2. maja ob 8.00 za farane (prenos)
  ob 10.00 ++ Tomc

Oznanila od 18. do 25. aprila 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Na Zaplazu smo začeli s prenovo notranjosti. Romarska cerkev bo predvidoma zaprta do konca aprila. 

(naročene maše lahko opravim, kot je bilo dogovorjeno ali pa jih preložim na kasnejši čas – prosim, če sporočite svoje želje)
nedelja 18. aprila ob 8.00  + Natalija Sever in ++ Miklavževi (prenos)
  ob 10.00 + Bojan Brovet
ponedeljek 19. aprila ob 8.00 ++ Bernarda in Bogomir Meserko
torek 20. aprila   za zdravje
sreda 21. aprila   po namenu
četrtek 22. aprila ob 8.00 v dober namen
petek 23. aprila ob 19.00 + Malka Zupančič, obl.
sobota 24. aprila   za farane
nedelja 25. aprila ob 8.00 + Stane Kamin, obl. (prenos)
  ob 10.00 + Marija Rezec, obl.

Oznanila od 11. do 18. aprila 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Na Zaplazu smo začeli s prenovo notranjosti. Romarska cerkev bo predvidoma zaprta do konca aprila. 

(naročene maše lahko opravim, kot je bilo dogovorjeno ali pa jih preložim na kasnejši čas – prosim, če sporočite svoje želje)
nedelja 11. aprila – bela nedelja ob 8.00 ++ Matilda in Henrik Ahlin (prenos)
     
ponedeljek 12. aprila   v dober namen
torek 13. aprila   za zdravje
sreda 14. aprila ob 8.00 v zahvalo za zdravje (Robida)
četrtek 15. aprila ob 8.00 za srečo in zdravje v družini (Lokar)
petek 16. aprila ob 19.00 + Slavko Bregar
sobota 17. aprila   za farane
nedelja 18. aprila ob 8.00 + Natalija Sever in ++ Miklavževi (prenos)
  ob 10.00 + Bojan Brovet

Oznanila od 4. do 11. aprila 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Na Zaplazu smo začeli s prenovo notranjosti. Romarska cerkev bo predvidoma zaprta do konca aprila. 

(naročene maše lahko opravim, kot je bilo dogovorjeno ali pa jih preložim na kasnejši čas – prosim, če sporočite svoje želje)
nedelja 4. aprila – V E L I K A   N O Č ob 7.00 ++ starši in bratje Babič (Roje) (prenos)
     
ponedeljek 5. aprila   v dober namen
torek 6. aprila   za zdravje
sreda 7. aprila   ++ Vovk, Pavšič, Furlan, Malik in Vidrih
četrtek 8. aprila   živi in ++ Belej in Ojstršek
petek 9. aprila   + Emilija Strmec
sobota 10. aprila   ++ Franc in Marija Kadunc ter Jože in Jožefa Garbas
nedelja 11. aprila – bela nedelja ob 8.00 ++ Matilda in Henrik Ahlin (prenos)
     

Oznanila od 28. marca do 4. aprila 2021

Zaradi zdravstvenih razlogov so prepovedane maše s prisotnostjo vernikov. Iz tega razloga oznanjene maše se bodo opravile, a zasebno. Kot je omenjeno v tiskanih oznanilih bo možno v soboto dopoldan dobiti velikonočni ogenj, blagoslov jedil pa opravi vsaka družina zasebno (blagoslovljeno vodo lahko dobite v cerkvi). V nedeljo bo možno sv. mašo ob 7.00 spremljati na spletu.
Vsem želim blagoslovljeno veliko noč!
žpk.

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Na Zaplazu smo začeli s prenovo notranjosti. Romarska cerkev bo predvidoma zaprta do konca aprila. 

(naročene maše lahko opravim, kot je bilo dogovorjeno ali pa jih preložim na kasnejši čas – prosim, če sporočite svoje želje)
nedelja 28. marca – cvetna nedelja ob 8.00 ++ Anton Mrhar in Viktor Zagorjan (prenos)
  ob 10.00 + Nace Dimec in ++ Zavrletovi
ponedeljek 29. marca ob 19.00 za božji blagoslov
torek 30. marca ob 19.00 + Franc Zupančič
sreda 31. marca ob 19.00 + Franc Korelc
četrtek 1. aprila – veliki četrtek ob 19.00 ++ starše in sestre Mandelj ter za dušno in tel. zdravje
petek 2. aprila – veliki petek ob 19.00 obredi velikega petka
sobota 3. aprila – velika sobota ob 19.00 za zdravje
nedelja 4. aprila – V E L I K A   N O Č ob 7.00 ++ starši in bratje Babič (Roje) (prenos)
  ob 10.00 za farane

Oznanila od 21. do 28. marca 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Na Zaplazu smo začeli s prenovo notranjosti. Romarska cerkev bo predvidoma zaprta do konca aprila. 

(naročene maše lahko opravim, kot je bilo dogovorjeno ali pa jih preložim na kasnejši čas – prosim, če sporočite svoje želje)
nedelja 21. marca  ob 8.00 + Jožefa Dimec (Zagorica) (prenos)
  ob 10.00 ++ Jožefa (obl), Ciril in Zdravko Rebolj
ponedeljek 22. marca ob 8.00 ++ LJudmila in Marija Jeršin
torek 23. marca   v dober namen
sreda 24. marca ob 8.00 za zdravje
četrtek 25. marca – materinski dan ob 18.00 za naše matere
petek 26. marca ob 18.00 za verne duše v vicah
sobota 27. marca   v zahvalo
nedelja 28. marca – cvetna nedelja ob 8.00 ++ Anton Mrhar in Viktor Zagorjan (prenos)
  ob 10.00 + Nace Dimec in ++ Zavrletovi

Oznanila od 14. do 21. marca 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Na Zaplazu smo začeli s prenovo notranjosti. Romarska cerkev bo predvidoma zaprta do velike noči. 

(naročene maše lahko opravim, kot je bilo dogovorjeno ali pa jih preložim na kasnejši čas – prosim, če sporočite svoje želje)
nedelja 14. marca (prenos) ob 8.00 ++ starši, Tone in Toni Kamin
ob 10.00 za farane
ponedeljek 15. marca ob 8.00 + Janko Ržen
torek 16. marca v dober namen
sreda 17. marca ob 8.00 ++ starši in bratje Anžlovar
četrtek 18. marca + Emilija Strmec
petek 19. marca – sv. Jožef ob 18.00 + Irena Papež
sobota 20. marca ob 18.00 za farane
nedelja 21. marca (prenos) ob 8.00 + Jožefa Dimec (Zagorica)
ob 10.00 ++ Jožefa (obl), Ciril in Zdravko Rebolj

Oznanila od 7. do 14. marca 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Na Zaplazu smo začeli s prenovo notranjosti. Romarska cerkev bo predvidoma zaprta do velike noči. 

(naročene maše lahko opravim, kot je bilo dogovorjeno ali pa jih preložim na kasnejši čas – prosim, če sporočite svoje želje)
nedelja 7. marca (prenos) ob 8.00 + Marija Bregar, obl.
ponedeljek 8. marca za farane
torek 9. marca v dober namen
sreda 10. marca ob 8.00 ++ Bedenovi iz Kresnic
četrtek 11. marca na priprošnjo za dobro razrešitev zapletov
petek 12. marca ob 18.00 ++ starše Lavka in Gorenčič
sobota 13. marca za vse, ki iščejo Boga
nedelja 14. marca (prenos) ob 8.00 ++ starši, Tone in Toni Kamin
ob 10.00 za farane