Oznanila od 1. do 8. avgusta 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 1. avgusta ob 10.00 + Miha Sotlar, obl.
(Grozdetov shod)    ob 16.00 ++ Vidmar, Perko in Strmole
  ob 19.00 ++ Kaferle (Ševnica) in Brezovar (Križ)
torek 3. avgusta ob 19.00 za zdravje novorojenega otroka
četrtek 5. avgusta ob 19.00 v zahvalo za zdravje
sobota 7. avgusta ob 10.00 ++ starši in sin Krištof
nedelja 8. avgusta ob 10.00 ++ Alojzija in Franc (obl.) ter Miha Planinšek
  ob 16.00 ++ Anton in Ljudmila Urbančič ter ++ Rogelj (Rožni Vrh)

Maše na Čatežu

nedelja 1. avgusta ob 8.00 + Stane Dolničar, obl. 
ponedeljek 2. avgusta ob 8.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje
sreda 4. avgusta ob 8.00 v zahvalo
petek 6. avgusta ob 19.00 + Blaž Bregar, obl.
nedelja 8. avgusta ob 8.00 za farane