Oznanila od 28. julija do 4. avgusta 2013

nedelja 28. julij ob 10.00 ++ Saje in Pancar ter v zahvalo za zdravje
ob 16.00 ++ starše Zupančič in Mavsar
ponedeljek 29. julij ob 19.00 v zahvalo
četrtek 1. avgust ob 19.00 na priprošnjo za zdravje
sobota 3. avgust ob 10.00 + Ciril Sotlar, obl.
nedelja 4. avgust ob 10.00 ++ Kozlevčar (Vel. Ševnica)
ob 16.00 ++ Krevs in Kastelic (Biška vas)
++ Franc in Alojzija Planinšek, obl.