Oznanila od 11. do 18. julija 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 11. julija ob 10.00 ++ Anton, Darko in Dejan Dimec, obl.
    spomin: + Slavko Bajuk, obl. 
  ob 16.00 + Mihael Planinšek, 30. dan
ponedeljek 12. julija ob 19.00 za srečen zakon (Oprčkal)
četrtek 15. julija ob 19.00 ++ Poterbin
sobota 17. julija ob 10.00 + Dimitrij Kašič
nedelja 18. julija ob 10.00 + Viktor Poterbin, obl. 
  ob 16.00 + Mira Poljanc in ++ Strajnar

Maše na Čatežu

nedelja 11. julija ob 8.00 za farane
torek 13. julija ob 8.00 v dober namen
petek 16. julija ob 8.00 za farane
nedelja 17. julija ob 8.00 + Stanislav Ceglar, 7. dan