oznanila od 18. do 25. julija 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 18. julija ob 10.00 + Viktor Poterbin, obl. 
  ob 16.00 + Mira Poljanc in ++ Strajnar
sobota 24. julija ob 10.00 Mariji v zahvalo za 70 let Božjega varstva
nedelja 25. julija ob 10.00 + Jože Zupančič, obl.
  ob 16.00 za zdravje (Požar-Revinšek)

Maše na Čatežu

nedelja 18. julija ob 8.00 + Stane Ceglar, 7. dan
petek 23. julija ob 19.00 za farane
nedelja 25. julija ob 8.00 ++ Tone, Toni in starši Kamin (Kovačevi)