Oznanila od 13. do 20. aprila 2014

V velikem tednu bodo maše v župnijski cerkvi na Čatežu.
Z belo nedeljo (27. april) pa se začne romarska sezona na Zaplazu.
Odtlej bodo nedeljske maše ob 10.00 in ob 16.00.
Dobrodošli!

nedelja 13. aprila (cvetna nedelja)
ob 16.00 + Jožefa Fortuna
nedelja 20. aprila (velika noč)
ob 16.00 + Simon Starič, obl.