Mesečni arhiv: april 2016

Oznanila od 24. aprila do 1. maja 2016


Maše na Zaplazu

nedelja 24. aprila
ob 10.00 ++ Jurman

ob 16.00 ++ Pajk in Marolt
četrtek 28. aprila
ob 19.00 na priprošnjo Mariji za zdravje (Vidmar)
sobota 30. aprila
ob 10.00 na priprošnjo za potrebne milosti (Gorenc)

ob 12.30 romarska maša (Trebnje)
nedelja 1. maja
ob 10.00 ++ starše Zupančič, Smolič ter Andreja Kotar

ob 16.00 + Marija Šircelj

++ Cerovšek (Okrog)


Maše na Čatežu

nedelja 24. aprila
ob 8.00 za farane
ponedeljek 25. aprila
ob 8.00 za dobro letino
torek 26. aprila
ob 19.00 + Jože Hostnik, obl.
sreda 27. aprila
ob 8.00 v dober namen
petek 29. aprila
ob 19.00 ++ LJudmila in Marija Jeršin
nedelja 1. maja
ob 8.00 za farane

Oznanila od 17. do 24. aprila 2016


Maše na Zaplazu

nedelja 17. aprila
ob 10.00 ++ Angela in Edvard Smuk (Trebnje)

ob 16.00 + Leja Placer
četrtek 21. aprila
ob 19.00 ++ Feliks in Marija Gorenčič
sobota 23. aprila
ob 10.00 + Stane Kamin, obl.
nedelja 24. aprila
ob 10.00 ++ Jurman

ob 16.00 ++ Pajk in Marolt


Maše na Čatežu

nedelja 17. aprila
ob 8.00 + Anton Šraj
torek 19. aprila
ob 8.00 za dobrotnike
sreda 20. aprila
ob 8.00 v dober namen
petek 22. aprila
ob 19.00 + Janez Globočnik in ++ Maksovi
nedelja 24. aprila
ob 8.00 za farane

Oznanilo od 10. do 17. aprila 2016


Maše na Zaplazu

nedelja 10. aprila
ob 10.00 + Marija Bregar

ob 16.00 za zdravje (Skubic)
četrtek 14. aprila
ob 19.00 po namenu (NN)
sobota 16. aprila
ob 10.00 za Darjo ob rojstnem dnevu
nedelja 17. aprila
ob 10.00 ++ Angela in Edvard Smuk (Trebnje)

ob 16.00 + Leja Placer


Maše na Čatežu

nedelja 10. aprila
ob 8.00 za farane
ponedeljek 11. aprila
ob 19.00 v zahvalo in priprošnjo (Ravnikar)
torek 12. aprila
ob 8.00 v dober namen
sreda 13. aprila
ob 8.00 za farane
petek 15. aprila
ob 19.00 ++ Bogomir in Bernarda Meserko
nedelja 17. aprila
ob 8.00 + Anton Šraj

Oznanila od 3. do 10. aprila 2016


Maše na Zaplazu

nedelja 3. aprila – bela nedelja
ob 10.00 + Anton Zorc, obl.

ob 16.00 v pripr. za zdravje in razsvetlj. (Jerič)

v zahv. in varstvo ob rojst. dnevu otrok

Mariji pomagaj za zdravje
četrtek 7. aprila
ob 19.00 ++ Jožefa (obl.) in Srečko Pirnovar
sobota 9. aprila
ob 10.00 + Nace Miklič, obl.
nedelja 10. aprila
ob 10.00 + Marija Bregar

ob 16.00 za zdravje (Skubic)


Maše na Čatežu

nedelja 3. aprila – bela nedelja
ob 8.00 za farane
torek 5. aprila
ob 8.00 v dober namen
sreda 6. aprila
ob 8.00 za farane
petek 8. aprila
ob 19.00 za verne duše v vicah
nedelja 10. aprila
ob 8.00 za farane