Mesečni arhiv: maj 2019

Oznanila od 26. maja do 2. junija 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 26. maja ob 10.00 ++ Strajnar
slovesnost ob godu bl. A. Grozdeta  ob 16.00 ++ Darko in starše Bartol
+ Anton Pahulje, obl.
+ Anton Kotar
++ Poglajen in Kralj
ponedeljek 27. maja – bl. Alojzij Grozde ob 10.00 ++ Knop
++ Klavdij in Katarina Mužina
sreda 29. maja ob 19.00 za zdravje
četrtek 30. maja – Vnebohod ob 10.00 + č.g. Janez Petek
sobota 1. junija ob 10.00 ++ Alojzija in Anon Meserko, obl.
nedelja 2. junija ob 10.00 ++ Rozalija in Lovrenc Kotar
Grozdetov shod  ob 16.00 Mariji v priprošnjo in zahv.za zdravje (Uranič)
+ Frančiška Vencelj (Horjul)

Maše na Čatežu

nedelja 26. maja ob 8.00 za farane
ponedeljek 27. maja (Okrog) ob 19.00 za primerno vreme
torek 28. maja (Trebanjski Vrh) ob 19.00 za zdravje
četrtek 29. maja – Vnebohod ob 19.00 po namenu
petek 30. maja  ob 19.00 + Pavlina Korelc, obl.
nedelja 2. junija ob 8.00 ++ starši in Marjana Smrke

Oznanila od 19. do 26. maja 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 19. maja ob 10.00 ++ Sonja Grmovšek in Mitja Klemen
ob 16.00 ++ Miroslav in Jernej
četrtek 23. maja ob 19.00 + Jože Pristopec, obl.
sobota 25. maja ob 10.00 ++ Anton in Angela Potrebuješ, obl.
nedelja 26. maja ob 10.00 ++ Strajnar
slovesnost ob godu bl. A. Grozdeta  ob 16.00 ++ Darko in starše Bartol
+ Anton Pahulje, obl.
+ Anton Kotar
++ Poglajen in Kralj

Maše na Čatežu

nedelja 19. maja ob 8.00 za farane
petek 24. maja ob 18.30 + Lado Zupančič (Okrog)
nedelja 26. maja ob 8.00 za farane

Oznanila od 12. do 19. maja 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 12. maja ob 10.00 + Marko Kolenc, obl.
ob 16.00 ++ starše in brata Zupančič
sobota 18. maja ob 10.00 v zahvalo in zdravje Jelke Valenčič
nedelja 19. maja ob 10.00 ++ Sonja Grmovšek in Mitja Klemen
ob 16.00 ++ Miroslav in Jernej

Maše na Čatežu

nedelja 12. maja ob 8.00 za farane
ponedeljek 13. maja ob 8.00 ++ Bernarda in Bogomir Meserko
torek 14. maja ob 8.00 v zahvalo za srečen porod
nedelja 19. maja ob 8.00 za farane

Oznanila od 5. do 12. maja 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 5. maja ob 10.00 ++ Jurman
(Grozdetov shod) ob 16.00 ++ Tomc
++ Mandelj (Gorenja vas)
torek 7. maja ob 19.00 + Alojz Sajovic
četrtek 9. maja ob 19.00 + Marjana in ++ Poterbin
sobota 11. maja ob 10.00 za srečen porod
nedelja 12. maja ob 10.00 + Marko Kolenc, obl.
ob 16.00 ++ starše in brata Zupančič

Maše na Čatežu

nedelja 5. maja ob 8.00 za farane
ponedeljek 6. maja ob 8.00 ++ Marija in Ljudmila Jeršin
sreda 8. maja ob 9.00 v zahvalo za uslišano prošnjo
petek 10. maja ob 19.00 za zdravje in blagoslov v družini
nedelja 12. maja ob 8.00 za farane

Oznanila od 28. aprila do 5. maja 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 28. aprila ob 10.00 ++ Alojz in Julka Cerovšek, obl.
ob 16.00 v zahv. in pripr. za 50 let skupnega življ.
sreda 1. maja ob 10.00 romarska maša (Trebnje)
četrtek 2. maja ob 10.00 romarska maša (Šmartno pri Litiji)
ob 19.00 ++ starši Sladič
sobota 4. maja ob 10.00 + Karolina Miklič, obl.
nedelja 5. maja ob 10.00 ++ Jurman
(Grozdetov shod) ob 16.00 ++ Tomc
++ Mandelj (Gorenja vas)

Maše na Čatežu

nedelja 28. aprila ob 8.00 za farane
ponedeljek 29. aprila  ob 8.00 v dober namen
petek 3. maja ob 19.00 + Franc Zupančič
nedelja 5. maja ob 8.00 za farane