Mesečni arhiv: marec 2016

Oznanilo od 27. marca do 3. aprila 2016

Z naravnavo ur na poletni čas bodo popoldanske nedeljske maše ob 16.00.

Na belo nedeljo, 3. aprila, bomo na Zaplazu začeli z romarsko sezono. Nedeljske sv. maše bodo odslej ob 10.00 in ob 16.00.

SVETA VRATA BOŽJEGA USMILJENJA

»Želim, da jubilejni odpustek doseže vsakega kot pristna izkušnja Božje milosti … Da bi verniki živeli in pridobili odpustke, morajo opraviti krajše romanje k svetim vratom, ki bodo odprta v vsaki stolni cerkvi … Prav tako določam, da se lahko pridobi odpustke v svetiščih, kjer bodo odprta sveta vrata usmiljenja« (p. Frančišek).

Po želji papeža Frančiška je škof Glavan v novomeški škofiji poleg svetih vrat v novomeško stolnico določil, da se sveta vrata odprejo še v osrednjem škofijskem romarskem svetišču na Zaplazu.

  1. aprila, na belo nedeljo, ki je hkrati nedelja Božjega usmiljenja, bomo tako na Zaplazu slovesno odprli sveta vrata usmiljenja. Slovesnost odprtja bo vodil škof msgr. Andrej Glavan. Slovesnost se bo pričela ob 16. uri. Za »sveta« bomo razglasili in prilagodili stranska vrata v svetišče, da bi vsakdo, ki bo s tem namenom priromal na Zaplaz, lahko dosegel svetoletni odpustek.


Maše na Zaplazu

nedelja 27. marca – VELIKA NOČ
ob 16.00 + Minka in ++ Grojzdek
ponedeljek 28. marca – velikonočni ponedeljek
ob 10.00 v zahvalo za zdravje in blag. v družini

ob 16.00 za zdravje
četrtek 31. marca
ob 19.00 ++ Nose in Poje
sobota 2. aprila
ob 10.00 ++ Anton (obl.) in Marjan Urbančič
nedelja 3. aprila – bela nedelja
ob 10.00 + Anton Zorc, obl.

ob 16.00 v pripr. za zdravje in razsvetlj. (Jerič)

v zahv. in varstvo ob rojst. dnevu otrok

Mariji pomagaj za zdravje


Maše na Čatežu

nedelja 27. marca – VELIKA NOČ
ob 7.00 za farane

ob 10.00 v zahvalo in priprošnjo
torek 29. marca
ob 8.00 v zahvalo
sreda 30. marca
ob 8.00 v dober namen
petek 1. aprila
ob 19.00 + Milka Krištof
nedelja 3. aprila – bela nedelja
ob 8.00 za farane

Oznanila od 20. do 27. marca 2016

Z naravnavo ur na poletni čas bodo popoldanske nedeljske maše ob 16.00.

Na belo nedeljo, 3. aprila, bomo na Zaplazu začeli z romarsko sezono. Nedeljske sv. maše bodo odslej ob 10.00 in ob 16.00.


Maše na Zaplazu

nedelja 20. marca
ob 15.00 ++ Zagorjan
nedelja 27. marca – VELIKA NOČ
ob 16.00 + Minka in ++ Grojzdek


Maše na Čatežu

nedelja 20. marca
ob 8.00 + Marjeta Urbančič, obl.

ob 10.00 ++ Alojz in Julka Cerovšek
ponedeljek 21. marca
ob 8.00 za srečno zadnjo uro
torek 22. marca
ob 8.00 za zdravje
sreda 23. marca
ob 8.00 v dober namen
četrtek 24. marca – veliki četrtek
ob 18.00 + Marija Potrebuješ
petek 25. marca – veliki petek
ob 18.00 obredi velikega petka
sobota 26. marca – velikonočna vigilija
ob 19.00 + Marija Bregar
nedelja 27. marca – VELIKA NOČ
ob 7.00 za farane

ob 10.00 v zahvalo in priprošnjo

Oznanila od 13. do 20. marca 2016


Maše na Zaplazu

nedelja 13. marca
ob 15.00 ++ Bernardka, Marija in ++ Stopar
četrtek 17. marca
ob 18.00 v zahvalo (Strmole)
sobota 19. marca ob 10.00 + Jože Gabrijel
nedelja 20. marca ob 15.00 ++ Zagorjan


Maše na Čatežu

nedelja 13. marca
ob 8.00 za farane

ob 10.00 ++ Vinko in Danijel Skubic
ponedeljek 14. marca
ob 18.00 + Stane Ravnikar, obl.
torek 15. marca
ob 8.00 za farane
sreda 16. marca
ob 8.00 v dober namen
petek 18. marca ob 18.00 ++ Henrik in Matilda Ahlin, obl.
nedelja 20. marca
ob 8.00 + Marjeta Urbančič, obl.

ob 10.00 ++ Alojz in Julka Cerovšek

Oznanila od 6. do 13. marca 2016


Maše na Zaplazu

nedelja 6. marca
ob 15.00 + Ljudmila Bregar

++ Zupančič (Sela)
četrtek 10. marca
18.00 za duhovno in telesno zdravje
sobota 12. marca ob 10.00 v zahvalo in priprošnjo Jezusovemu Srcu
nedelja 13. marca ob 15.00 ++ Bernardka, Marija in ++ Stopar


Maše na Čatežu

nedelja 6. marca
ob 8.00 + Viktor Zagorjan, obl.

ob 10.00 + Marija Rezec, obl.
torek 8. marca
ob 8.00 za zdravje
sreda 9. marca
ob 8.00 v dober namen
petek 11. marca
ob 18.00 v zahvalo
sobota 12. marca
ob 19.00 za pokojne dušne pastirje
nedelja 13. marca
ob 8.00 za farane

ob 10.00 ++ Vinko in Danijel Skubic