Mesečni arhiv: april 2019

Oznanila od 21. do 28. aprila 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 21. aprila – velika noč ob 16.00 + Ivan Štefanič in ++ Grojzdek
ponedeljek 22. aprila ob 16.00 ++ Bregar in Lazar
četrtek 25. aprila ob 19.00 + Jože Hostnik, obl.
sobota 27. aprila ob 10.00 v zahv. in pripr. za 50 let skupnega življ.
nedelja 28. aprila ob 10.00 ++ Alojz in Julka Cerovšek, obl.
ob 16.00 v zahv. in pripr. za 50 let skupnega življ.

Maše na Čatežu

nedelja 21. aprila – velika noč ob 7.00 za farane
ob 10.00 + Stane Kamin, obl.
ponedeljek 22. aprila  ob 10.00 za birmance
v zahvalo
torek 23. aprila ob 8.00 v dober namen
sreda 24. aprila ob 19.00 za zdravje
petek 26. aprila ob 19.00 ++ Tončič
nedelja 28. aprila ob 8.00 za farane

Oznanila od 14. do 21. aprila 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 14. aprila – cvetna ob 16.00 za srečen porod in Božji blagoslov (Oprčkal)
nedelja 21. aprila – velika noč 0b 16.00 + Ivan Štefanič in ++ Grojzdek

Maše na Čatežu

nedelja 14. aprila – cvetna ob 8.00 ++ starše Kolenc
ob 10.00 za prvoobhajance
ponedeljek 15. aprila  ob 19.00 ++ Fric
torek 16. aprila ob 19.00 za verne duše v vicah
sreda 17. aprila ob 19.00 v dober namen
četrtek 18. aprila – veliki četrtek ob 19.00 + č.g. Hinko Povše
petek 19. aprila – veliki petek ob 19.00 obredi velikega petka
sobota 20. aprila – velika sobota ob 10.00 za starše in stare starše
nedelja 21. aprila – velika noč
ob 7.00 za farane
ob 10.00 + Stane Kamin, obl.

Oznanila od 7. do 14. aprila 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 7. aprila ob 16.00 + Ljudmila Bregar, obl.
++ Jožefa in Jože Verbič
ponedeljek 8. aprila ob 19.00 ++ Albin Šket in Mirko Vidmar
sobota 13. aprila ob 10.00 + Bojan Štern
nedelja 14. aprila – cvetna 0b 16.00 za srečen porod in Božji blagoslov (Oprčkal)

Maše na Čatežu

nedelja 7. aprila ob 8.00 + Slavko Bregar
ob 10.00 + Marija Kamin (Dolenja vas)
torek 9. aprila  ob 19.00 + Anton Mrhar
sreda 10. aprila ob 19.00 v dober namen
četrtek 11. aprila ob 19.00 ++ Janez (obl.) in Marija Hostnik (Kovačevi)
petek 12. aprila ob 19.00 za zdravje
nedelja 14. aprila – cvetna
ob 8.00 ++ starše Kolenc
ob 10.00 za prvoobhajance

Oznanila od 31. marca do 7. aprila 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 31. marca ob 16.00 + Angelca Žonta
četrtek 4. aprila ob 19.00 ++ Ajdišek (Zabukovje)
sobota 6. aprila ob 10.00 ++ Matilda in Henrik Ahlin, obl.
nedelja 7. aprila ob 16.00 + Ljudmila Bregar, obl.
++ Jožefa in Jože Verbič

Maše na Čatežu

nedelja 31. marca ob 8.00 ++ starši in Jože Bedene (Treb. Vrh)
ob 10.00 ++ Marija in Franc Bedene, obl.
ponedeljek 1. aprila  ob 8.00 na čast MB za zdravje v družini
torek 2. aprila ob 8.00 v dober namen
petek 5. aprila ob 19.00 ++ Kaplan
sobota 6. aprila ob 19.00 za farane
nedelja 7. aprila
ob 8.00 + Slavko Bregar
ob 10.00 + Marija Kamin (Dolenja vas)