Spovedovanje

Možnost za prejem zakramenta sv. sprave je vedno med mašo – če je prisotnih več duhovnikov.

V primeru, da je na razpolago le en duhovnik se oglasite v zakristiji in boste spoved lahko opravili po sv. maši.