Grozdetov shod in koncert

V nedeljo 7. junija bo na Zaplazu mesečni Grozdetov shod. Začelo se bo ob 15,30, ko bo dekanija Trebnje pripravila molitveno uro za duhovne poklice. Nato bo sv. maša, ki jo bo daroval g. Robert Hladnik, župnik na Mirni. Po sveti maši bo koncert. Nastopal bo duhovniški zbor Oremus.