Oznanila od 1. do 8. junija 2014

Maše na Zaplazu

nedelja 1. junija ob 10.00 ++ Kraševec
ob 16.00 ++ Anton in Alojzija Meserko, obl.
++ Vaptovi (Železno)
četrtek 5. junija
ob 19.00 za zdravje (Mužina)
sobota 7. junija
ob 10.00 + France in ++ Ilovar
nedelja 8. junija ob 10.00 za zdravje
ob 16.00 + Ignac Zupančič

Maše na Čatežu

nedelja 1. junija ob 8.00 + Angela Štepec
torek 3. junija ob 8.00 za zdravje (Jeraj)
sreda 4. junija
ob 8.00 po namenu
petek 6. junija ob 19.00 ++ Jožefa, Franc in Milan Ovnik ter Marija Korelc (Mačkova)
nedelja 8. junija ob 8.00 za farane