Oznanila od 10. do 17. junija 2018

Maše na Zaplazu

nedelja 10. junija
ob 10.00 ++ Anton in Ljudmila Urbančič (Rožni vrh)

ob 16.00 + Lojzka Merzel
četrtek 14. junija
0b 18.00 + Alojz Barbo
sobota 16. junija
ob 10.00 na čast Sv. Duhu za razsvetljenje (Gorenc)
nedelja 17. junija
ob 10.00 ++ Obolnar

(spomin) ++ Jožefa in Ignac Kamin, obl.
(mašni jubilanti)
ob 16.00 + č.g. Anton Pahulje

++ Igor (obl.) in Alojzija Kavšček

++ Alojzija in Janez Kamin, obl.


Maše na Čatežu

nedelja 10. junija ob 8.00 za farane
ponedeljek 11. junija
ob 8.00 + Marko Likar
torek 12. junija
ob 19.00 ++ sestre in starše Mandelj
sreda 13. junija
ob 8.00 po namenu
petek 15. junija
ob 19.00 + Marija Poterbin, obl.
nedelja 17. junija
ob 8.00 + Jožef Bedene (Trebanjski Vrh), obl.