Oznanila od 12. do 19. decembra 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 12. decembra ob 10.00+ Milena Režek, 30. dan
ob 15.00v zahvalo in priprošnjo za zdravje (H.P.)
četrtek 16. decembraob 18.00++ Majda in Miha Maver
sobota 18. decembraob 10.00+ Felicita Oprešnik
nedelja 19. decembraob 10.00+ Nace Mandelj, 30. dan
ob 15.00na čast MB in A. Grozdetu za zdravje

Maše na Čatežu

nedelja 12. decembra ob 8.00+ Marko Gerdin, obl.
ponedeljek 13. decembraob 8.00nas čast sv. Judu Tadeju
torek 14. decembraob 8.00+ Alojzija Prešeren
sreda 15. decembra ob 8.00na čast sv. Jožefu
petek 17. decembraob 8.00za farane
nedelja 19. decembraob 8.00++ Poterbin