Oznanila od 14. do 21. junija


Maše na Zaplazu

nedelja 14. junija
ob 10.00 ++ starše in brat Zupančič

ob 16.00 ++ Ivan (obl.) ter Zvonko Anžur
četrtek 18. junija
ob 19.00 ++ starše Kastelic Murn in Jožefa
sobota 20. junija
ob 10.00 ++ Ana in Lojze Slak
nedelja 21. junija
ob 10.00 ++ Henrik Smrke, ml.

ob 16.00 v zahvalo za Božje varstvo

++ Franc, Andrej in Bernardka Lesjak

+ Alojz Vencelj


Maše na Čatežu

nedelja 14. junija
ob 8.00 za farane
torek 16. junija
ob 8.00 Mariji v zahvalo
sreda 17. junija
ob 8.00 v dober namen
petek 19. junija
ob 19.00 ++ Anton, Darko in Dejan Dimec
nedelja 21. junija
ob 8.00 za farane