Oznanila od 15. do 22. februarja 2015


Maše na Zaplazu

nedelja 15. februarja
ob 15.00 ++ starši in sin Žalik
četrtek 19. februarja ob 17.00 ++ Janez in Marija Konte
sobota 21. februarja ob 10.00 v zahvalo za 50 let skupnega življenja
nedelja 22. februarja
ob 15.00 ++ Marko Gerdin in Damjan Smrtnik


Maše na Čatežu

nedelja 15. februarja
ob 8.00 za farane
ob 10.00 ++ Bogomir in Terezija Mlakar
sreda 18. februarja ob 17.00 v dober namen
petek 20. februarja ob 17.00 za zdravje
nedelja 22. februarja
ob 8.00 za farane
ob 10.00 ++ Angela in Valentin Kavšek (Križ), obl.