Oznanila od 15. do 22. januarja 2017

S koncem oktobra se je zaključila romarska sezona na Zaplazu. V zimskem času bodo nedeljske maše ob 15.00.


Maše na Zaplazu

nedelja 15. januarja ob 15.00 ++ brata in starše Babič
sobota 21. januarja
ob 10.00 za zdravje (Korbar)
nedelja 22. januarja ob 15.00 za zdravje (Strgar)


Maše na Čatežu

nedelja 15. januarja
ob 8.00 ++ Repovž

ob 10.00 + Cilka Nemanič
ponedeljek 16. januarja
ob 17.00 + Pavel Krištof, 7. dan
torek 17. januarja
ob 8.00 + Alojzija Zupančič, obl.
nedelja 22. januarja
ob 8.00 za farane

ob 10.00 + Martin Režek, obl.