Oznanila od 15. do 22. septembra 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 15. septembra ob 10.00 ++ Barle in Levičar
ob 16.00 ++ starši Juvanc
četrtek 19. septembra ob 19.00 + Zdravko Metelko, obl.
sobota 21. septembra ob 10.00 + Andrej Ribič, obl.
nedelja 22. septembra ob 10.00 za zdravje in zahvalo (Pirnar)
  ob 16.00 + Anton Strmole

Maše na Čatežu

nedelja 15. septembra ob 8.00 za farane
petek 20. septembra ob 19.00 za domovino
nedelja 22. septembra ob 8.00 za farane