Oznanila od 16. do 23. maja 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 16. maja ob 10.00 + Albina Anžlovar, obl. 
  ob 16.00 + Marko Kolenc, obl.
torek 18. maja ob 19.00 + Jože Pristopec, obl.
četrtek 20. maja ob 19.00 + Marija Poterbin, obl.
sobota 22. maja ob 10.00 na priprošnjo Sv. Duhu za birmanko
nedelja 23. maja ob 10.00 Zaplaški MB v zahvalo in priprošnjo za zdravje
  ob 16.00 ++ starše in brata Bajc ter Frančiška in Pavel Lavrih

Maše na Čatežu

nedelja 16. maja ob 8.00 za farane
ponedeljek 17. maja ob 8.00 v dober namen
sreda 19. maja ob 8.00 v zahvalo
petek 22. maja ob 8.00 + Robi (obl.) in ++ Golob 
nedelja 23. maja ob 8.00 za farane