Oznanila od 2. do 9. avgusta 2015


Maše na Zaplazu

nedelja 2. avgusta
ob 10.00 ++ Rozalija in Lovrenc Kotar (Treb. Vrh)

ob 16.00 ++ Turk (Mali Lipoglav) in ++ Longar (Breg)

po namenu (Potisek)
četrtek 6. julija
ob 19.00 za zdravje (Lesjak)
sobota 8. avgusta
ob 10.00 + Nace Miklič
nedelja 9. avgusta
ob 10.00 + Matija Gerdin, obl.

ob 16.00 ++ Alojzija in Franc Planinšek, obl.


Maše na Čatežu

nedelja 2. avgusta
ob 8.00 za farane
torek 4. avgusta
ob 8.00 za pokojne dušne pastirje
sreda 5. julija
ob 8.00 v dober namen
petek 7. julija
ob 19.00 ++ Terezija in Henrik Smrke, obl.
nedelja 9. avgusta
ob 8.00 + Jožef Bedene