Oznanila od 2. do 9. januarja 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 2. januarjaob 10.00+ Jožefa Kukec, obl.
ob 15.00+ Angela (obl.) in ++ Napokojevi ter Zavrl
četrtek 6. januarjaGosp. razglašenjeob 18.00++ Antonija in Leopold Stajnar
sobota 8. januarjaob 10.00za zdravje
nedelja 9. januarjaob 10.00++ Jože Babič in Blaž Bregar
ob 15.00++ Nace in Viktor Zupančič

Maše na Čatežu

nedelja 2. januarja ob 8.00 za farane
torek 4. januarjaob 8.00v zahvalo in priprošnjo za zdravje
sreda 5. januarja ob 8.00+ Emilija Strmec
petek 7. januarja ob 8.00za farane
nedelja 9. januarjaob 8.00++ Marija Piškur in starši Mlakar