Oznanila od 2. do 9. marca 2014

nedelja 2. marca
ob 15.00 + Ciril Vavtar

+ Marija Breznikar
četrtek 6. marca ob 18.00 za telesno in duševno zdravje
sobota 8. marca ob 10.00 + Anton Urbančič, obl.
nedelja 9. marca
ob 15.00 + Frančiška Starina (Krško)