Oznanila od 25. februarja do 4. marca 2018

S prvim novembrom preidemo na zimski čas.

Pozimi so nedeljske maše na Zaplazu le ob 15.00.

 

Maše na Zaplazu

nedelja 25. februarja
ob 15.00 ++ Kralj in Poglajen
četrtek 1. marca
ob 17.00 za našo mladino
sobota 3. marca
ob 10.00 + Minka Prevolšek, 30. dan
nedelja 4. marca
ob 15.00 ++ Jožefa in Janez Sladič

v zahvalo (Gorenc)


Maše na Čatežu

nedelja 25. februarja ob 8.00 + Frančiška Kotar
ob 10.00 ++ Terezija (obl.) in Bogomir Mlakar
ponedeljek 26. februarja ob 8.00 v dober namen
torek 27. februarja ob 8.00 v zahvalo
sreda 28. februarja ob 8.00 za zdravje
petek 2. marca ob 17.00 + Franc Novak, 30. dan
nedelja 4. marca
ob 8.00 za farane

ob 10.00 + Marija Rezec, obl.