Oznanila od 25. maja do 1. junija 2014

Maše na Zaplazu

nedelja 25. maja ob 10.00 + Marija Poterbin, obl.
ob 16.00 na čast in priprošnjo Alojziju Grozdetu (Gorenc)
++ Ivanka Bajc (obl.) ter Frančiška in Pavel Lavrih
za zdravje gasilcev
torek 27. maja (bl. Alojzij Grozde)
ob 10.00 bl. Alojziju Grozdetu v zahvalo
sreda 28. maja (3. prošnji dan)
ob 19.00 ++ Anton in Angela Potrebuješ, obl.
četrtek 22. maja (Gospodov vnebohod)
ob 10.00 v zahvalo
sobota 31. maja ob 10.00 ++ Vidic
nedelja 1. junija ob 10.00 ++ Kraševec
ob 16.00 ++ Anton in Alojzija Meserko, obl.
++ Vaptovi (Železno)

Maše na Čatežu

nedelja 25. maja ob 8.00 za farane
ponedeljek 26. maja (Okrog – 1. prošnji dan)
ob 19.00 za božji blagoslov
torek 27. maja (Treb. Vrh – 2. prošnji dan)
ob 19.00 + Stanislav Ribič (G. Podboršt)
četrtek 28. maja (Gospodov vnebohod)
ob 19.00 za farane
petek 30. maja ob 19.00 ++ Ljudmila in Marija Jeršin
nedelja 1. junija ob 8.00 + Angela Štepec