Oznanila od 27. oktobra do 3. novembra 2013

nedelja 27. oktober ob 10.00 ++ Cilka Nemanič ter Kristina Robavs
ob 16.00 + Stane Hribar (obl.) in ++ Jeršin
četrtek 31. oktober ob 17.00 v zahvalo (Papež)
sobota 2. november ob 10.00 ++ Terezija Lah in Anton Progar
nedelja 3. november ob 15.00 + Lojzka Markovič
++ Urbančič