Oznanila od 28. marca do 4. aprila 2021

Zaradi zdravstvenih razlogov so prepovedane maše s prisotnostjo vernikov. Iz tega razloga oznanjene maše se bodo opravile, a zasebno. Kot je omenjeno v tiskanih oznanilih bo možno v soboto dopoldan dobiti velikonočni ogenj, blagoslov jedil pa opravi vsaka družina zasebno (blagoslovljeno vodo lahko dobite v cerkvi). V nedeljo bo možno sv. mašo ob 7.00 spremljati na spletu.
Vsem želim blagoslovljeno veliko noč!
žpk.

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Na Zaplazu smo začeli s prenovo notranjosti. Romarska cerkev bo predvidoma zaprta do konca aprila. 

(naročene maše lahko opravim, kot je bilo dogovorjeno ali pa jih preložim na kasnejši čas – prosim, če sporočite svoje želje)
nedelja 28. marca – cvetna nedelja ob 8.00 ++ Anton Mrhar in Viktor Zagorjan (prenos)
  ob 10.00 + Nace Dimec in ++ Zavrletovi
ponedeljek 29. marca ob 19.00 za božji blagoslov
torek 30. marca ob 19.00 + Franc Zupančič
sreda 31. marca ob 19.00 + Franc Korelc
četrtek 1. aprila – veliki četrtek ob 19.00 ++ starše in sestre Mandelj ter za dušno in tel. zdravje
petek 2. aprila – veliki petek ob 19.00 obredi velikega petka
sobota 3. aprila – velika sobota ob 19.00 za zdravje
nedelja 4. aprila – V E L I K A   N O Č ob 7.00 ++ starši in bratje Babič (Roje) (prenos)
  ob 10.00 za farane