Oznanila od 3. do 10. aprila 2016


Maše na Zaplazu

nedelja 3. aprila – bela nedelja
ob 10.00 + Anton Zorc, obl.

ob 16.00 v pripr. za zdravje in razsvetlj. (Jerič)

v zahv. in varstvo ob rojst. dnevu otrok

Mariji pomagaj za zdravje
četrtek 7. aprila
ob 19.00 ++ Jožefa (obl.) in Srečko Pirnovar
sobota 9. aprila
ob 10.00 + Nace Miklič, obl.
nedelja 10. aprila
ob 10.00 + Marija Bregar

ob 16.00 za zdravje (Skubic)


Maše na Čatežu

nedelja 3. aprila – bela nedelja
ob 8.00 za farane
torek 5. aprila
ob 8.00 v dober namen
sreda 6. aprila
ob 8.00 za farane
petek 8. aprila
ob 19.00 za verne duše v vicah
nedelja 10. aprila
ob 8.00 za farane