Oznanila od 3. do 10. junija 2018

Maše na Zaplazu

nedelja 3. junija
ob 10.00 ++ Irena in Franc Dimec, obl.
(Grozdetov shod)
ob 16.00 ++ Ivan in Pavla Bregar

++ Cecilija in Anton Nemanič
četrtek 7. junija
ob 19.00 + Jožefa Zagorjan
sobota 9. junija
ob 10.00 za srečen porod in za zdravje
nedelja 10. junija
ob 10.00 ++ Anton in Ljudmila Urbančič (Rožni vrh)

ob 16.00 + Lojzka Merzel


Maše na Čatežu

nedelja 3. junija ob 8.00 za farane
sreda 6. junija
ob 8.00 v dober namen
petek 8. junija
ob 19.00 ++ Jožefa, Franc in Milan Ovnik ter Marija Korelc (Mačkova), obl.
nedelja 10. junija
ob 8.00 za farane