Oznanila od 3. do 10. oktobra 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 3. oktobraob 10.00+ Alojz Slak, obl.
(Grozdetov shod)ob 16.00+ Jože Kolenc, obl.
+ Nace Zupančič, obl.
torek 5. oktobraob 19.00+ Franc Gerden
četrtek 7. oktobraob 19.00v zahvalo in priprošnjo
sobota 9. oktobraob 10.00++ starše in brate Rebolj, obl.
nedelja 10. oktobra ob 10.00v zahvalo Bogu in Mariji za Božje milosti
ob 16.00+ Bojan Štern, obl.

Maše na Čatežu

nedelja 3. oktobraob 8.00+ Ivanka Gerčman
ponedeljek 4. oktobraob 8.00za zdravje
sreda 6. oktobraob 8.00v zahvalo
petek 8. oktobraob 8.00za farane
nedelja 10. oktobra ob 8.00++ Marija in Darko Pevec, obl.