Oznanila od 30. avgusta do 6. septembra 2020

Maše na Zaplazu

nedelja 30. avgusta ob 10.00 ++ starši in brat Tone Hostnik
ob 16.00 ++ Kozlevčar in Zorec
torek 1. septembra ob 19.00 + Janez Sladič, obl.
četrtek 3. septembra ob 19.00 ++ starši Trnovšek
sobota 5. septembra ob 10.00 za srečni porod (Strmole)
nedelja 6. septembra ob 10.00 ++ Danijel in Ljudmila Barle, obl.
Grozdetov shod ob 16.00 + Albina Strmole ter ++ Japčevi in Jeraj

Maše na Čatežu

nedelja 30. avgusta ob 8.00 + Rajko Mandelj, obl.
ponedeljek 31. avgusta ob 8.00 za farane
sreda 2. septembra ob 8.00 v zahvalo in priprošno
petek 4. septembra ob 19.00 za zdravje in srečo v družini
nedelja 6. septembra ob 8.00 na čast Sv. Duhu za razsvetljenje