Oznanila od 4. do 11. avgusta 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 4. avgusta ob 10.00 ++ Tonči, Ani, Justi in Malka Strajnar
Grozdetov shod  ob 16.00 ++ Dolničar
za zdravje (Piko)
torek 6. avgusta ob 19.00 v zahvalo in za zdravje (Nose)
četrtek 8. avgusta ob 19.00 + Ivanka Kotar (Trebanski Vrh), obl.
sobota 10. avgusta ob 10.00 za zdravje (Robida)
nedelja 11. avgusta  ob 10.00 ++ Alojzija in Franc Planinšek, obl.
  ob 16.00 za zdravje in mir v družini

Maše na Čatežu

nedelja 4. avgusta ob 8.00 ++ Jože, Julijana in ++ Kolenc ter Viktor Zagorjan
ponedeljek 5. avgusta ob 8.00 za farane
sreda 7. avgusta ob 8.00 v dober namen
petek 9. avgusta ob 19.00 + Marijana Poterbin
nedelja 11. avgusta   ob 8.00 za farane