Oznanila od 4. do 11. septembra 2016


Maše na Zaplazu

nedelja 11. septembra ob 10.00 ++ Krištof (Goljek)
ob 16.00 + Ignac Jeršin, obl.
četrtek 15. septembra
ob 19.00 za zdravje (Vozel)
sobota 17. septembra
ob 10.00 za zdravje (Breznikar)
nedelja 18. septembra ob 10.00 + Jože Kolenc (Križ), obl.
ob 16.00 + Stane Hribar in ++ Jeršin


Maše na Čatežu

nedelja 11. septembra
ob 8.00 + Anton in ++ starši Grandljič
ponedeljek 12. septembra ob 8.00 v zahvalo
sreda 14. septembra
ob 8.00 v dober namen
petek 16. septembra
ob 19.00 za božje varstvo
nedelja 18. septembra ob 8.00 za farane