Oznanila od 6. do 13. maja 2018

Maše na Zaplazu

nedelja 6. maja
ob 10.00 v zahvalo za 40 let skupnega življenja

ob 16.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje

++ Kozlevčar in starše Koritnik (V. Ševnice)
sreda 9. maja ob 19.00 ++ starši Sladič, obl.
četrtek 10. maja – vnebohod
ob 10.00 za duše v vicah
sobota 12. maja ob 10.00 + Mirko Strajnar, obl.
nedelja 13. maja ob 10.00 + Marko Kolenc, obl.

(spomin) Marija Kavšek, Marica in Jože Bregar ter Frida Tofolini

ob 14.00 romarska maša

ob 16.00 ++ starši in sorodniki Mohorčič


Maše na Čatežu

nedelja 6. maja ob 8.00 za farane
ponedeljek 7. maja (Okrog)
ob 19.00 za lepo vreme
torek 8. maja (Trebanjski Vrh)
ob 19.00 za dobro letino
četrtek 10. maja – vnebohod
ob 19.00 ++ Ljudmila in Marija Jeršin
petek 11. maja
ob 19.00 + Robi (obl.) in ++ Golob
nedelja 12. maja
ob 8.00 ++ starši in sestre Mandelj