Oznanila od 6. do 13. septembra 2020

Maše na Zaplazu

nedelja 6. septembra ob 10.00 ++ Danijel in Ljudmila Barle, obl.
Grozdetov shod    ob 16.00 + Albina Strmole ter ++ Japčevi in Jeraj
torek 8. septembra – Marijino rojstvo ob 10.00 ++ Grm
++ Olga Antončič in Alojzija Kržič
četrtek 10. septembra ob 19.00 ++ Gašperlin
sobota 12. septembra ob 10.30 + Jože Gabrijel
+ Emilija Strmec
nedelja 13. septembra ob 10.00 + Veronika Zupančič
ob 16.00 + Slavko Bregar

Maše na Čatežu

nedelja 6. septembra ob 8.00 na čast Sv. Duhu za razsvetljenje
ponedeljek 7. septembra ob 8.00 v dober namen
torek 8. septembra – Marijino rojstvo ob 19.00 za farane
sreda 9. septembra ob 8.00 po namenu
petek 11. septembra ob 19.00 na čast Svetemu Duhu
nedelja 6. septembra ob 8.00 za farane