Oznanila od 7. do 14. junija 2020

Svete maše bodo javne ob upoštevanju navodil SŠK

Maše na Zaplazu

nedelja 7. junija – Sveta Trojica ob 10.00 ++ Slak
ob 16.00 ++ Irena in Franc Dimec ter Ljudmila Bregar
++ Hostnik (Litija)
četrtek 11. junija – telovo
ob 10.00 ++ Rajko Bregar in sorodniki
sobota 13. junija ob 10.00 ++ Jože in Marija Ilovar
nedelja 14. junija ob 10.00 za dobrotnike svetišča
ob 16.00 ++ Marija in Ivan Kastelic ter Marija Brovet

Maše na Čatežu

nedelja 7. junija – Sveta Trojica ob 8.00 za farane
ponedeljek 8. junija ob 8.00 + Franc Zupančič
torek 9. junija ob 8.00 v dober namen
sreda 10. junija
ob 8.00 v zahvalo
četrtek 11. junija – telovo ob 19.00 za farane
petek 12. junija ob 19.00 ++ Jožefa, Franc in Milan Ovnik ter Marija Korelc (Mačkova)
nedelja 14. junija ob 8.00 + Jože Bedene (Treb. Vrh)