Oznanila od 9. do 16. maja 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

S prenovo žal še nismo končali a vseeno bomo začeli z rednimi mašami na Zaplazu. Zaradi zdravstvenih omejitev so k maši povabljeni v prvi vrsti verniki, ki so darovali sv. mašo in njihovi najbližji. Ostali bodite potrpežljivi in poskrbite za varno razdalo oz. sv. mašo spremljajte po spletu ali pa zunaj pred svetiščem (bo ozvočeno). 

Maše na Zaplazu

nedelja 9. maja ob 10.00 ++ in sestre Mander ter Ciril Sernel
  ob 16.00 ++ Jurman
torek 11. maja ob 19.00 + Ivan Pirnovar
četrtek 13. maja – vnebohod ob 19.00 za edinost v Cerkvi ter za sv. očeta
sobota 15. maja ob 10.00 + Emilija Strmec
nedelja 16. maja ob 10.00 + Albina Anžlovar, obl. 
  ob 16.00 + Marko Kolenc, obl.

Maše na Čatežu

nedelja 9. maja ob 8.00 + Jožefa Kastelic, obl.
ponedeljek 10. maja ob 8.00 v dober namen
sreda 12. maja ob 8.00 za zdravje
petek 15. maja ob 8.00 + Mariji v zahvalo
nedelja 16. maja ob 8.00 za farane