Oznanila od 9. do 16. marca 2014

nedelja 9. marca
ob 15.00 + Frančiška Starina (Krško)
četrtek . marca ob 18.00 + Angela Štepec
sobota 15 marca ob 10.00 + Jože Gabrijel
nedelja 16. marca
ob 15.00 ++ Alojz in Julka (obl.) ter Marija Cerovšek