Oznanilo od 4. do 11. marca 2018

S prvim novembrom preidemo na zimski čas.

Pozimi so nedeljske maše na Zaplazu le ob 15.00.

 

Maše na Zaplazu

nedelja 4. marca
ob 15.00 ++ Jožefa in Janez Sladič

v zahvalo (Gorenc)
četrtek 8. marca
ob 18.00 ++ Minka (obl.) in Jože Ceglar
sobota 10. marca
ob 10.00 + Frančiška Starina
nedelja 11. marca
ob 15.00 ++ Jurman


Maše na Čatežu

nedelja 4. marca ob 8.00 za farane
ob 10.00 + Marija Rezec, obl.
ponedeljek 5. marca ob 8.00 v dober namen
torek 6. marca ob 18.00 ++ Anton Mrhar in Viktor Zagorjan (obl.)
sreda 7. marca ob 8.00 za farane
petek 9. marca ob 18.00 na čast Svetemu Duhu
nedelja 11. marca
ob 8.00 ++ Jože, Julijana in druž. Kolenc

ob 10.00 ++ Alojz in Julka Cerovšek, obl.