Oznanila od 1. do 8. maja 2016


Maše na Zaplazu

nedelja 1. maja
ob 10.00 ++ starše Zupančič, Smolič ter Andreja Kotar

ob 16.00 + Marija Šircelj

++ Cerovšek (Okrog)
ponedeljek 2. maja
ob 10.00 romarska maša (Šmartno pri Litiji)
sreda 4. maja
ob 19.00 + Marija Gnidovec
četrtek 5. maja – Vnebohod
ob 10.00 Zaplaški Mariji v zahvalo in priprošnjo
sobota 7. maja
ob 10.00 ++ Anica in Janez Sladič, obl.
nedelja 8. maja
ob 10.00 ++ starši Barle in Blaž Kastelic

ob 16.00 + Štefka Slak


Maše na Čatežu

nedelja 1. maja
ob 8.00 za farane
ponedeljek 2. maja (Okrog)
ob 19.00 za božji blagoslov
torek 3. maja (Trebanjski Vrh)
ob 19.00 za dobro letino
četrtek 5. maja – Vnebohod
ob 19.00 v dober namen
petek 6. maja
ob 19.00 v čast Jezusovemu Srcu
nedelja 8. maja
ob 8.00 za farane