Oznanila od 1. do 8. marca 2015


Maše na Zaplazu

nedelja 1. marca
ob 15.00 ++ starše Kralj

+ Olga Antončič
četrtek 5. marca ob 18.00 + Pepca Breznikar
sobota 7. marca
ob 10.00 + Jože Gabrijel
nedelja 8. marec
ob 15.00 za zdravje (Golf)


Maše na Čatežu

nedelja 1. marca
ob 8.00 za farane
ob 10.00 ++ starše in druž. Kolenc (Križ)
ponedeljek 2. marca ob 18.00 ++ Minka (obl.) ter Jože Ceglar
torek 3. marca ob 8.00 na čast MB v zahvalo
sreda 4. marca ob 8.00 v dober namen
petek 6. marca ob 18.00 za zdravo pamet
nedelja 8. marca
ob 8.00 za farane
ob 10.00 Marija Rezec, obl.