Oznanila od 17. do 24. aprila 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 17. aprilavelika noč ob 10.00 + Gabrijela Sotlar, 30. dan
ob 16.00++ Milena in Martin Režek
ponedeljek 18. aprilavelikon. ponedeljekob 10.00+ Slavko Bregar
četrtek 21. aprila ob 19.00za uspešen izid volitev
sobota 23. aprila ob 10.00+ Stane Kamin, obl.
nedelja 24. aprilabela nedeljaob 10.00++ Kristina in starše Majcen
ob 16.00++ Mandelj (Gor. vas)

Maše na Čatežu

nedelja 17. aprilavelika noč ob 7.00++ Urbančič (Majerjevi – Kriška reber)
torek 19. aprila ob 8.00 v dober namen
sreda 20. aprila ob 8.00za zdravje
petek 22. aprilaob 19.00+ Malka Zupančič, obl.
nedelja 24. aprilabela nedelja ob 8.00+ Tončka Merzel