Oznanila od 10. do 17. aprila 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 10. aprilacvetna nedelja ob 10.00 ++ Tomšič (Škrjanče)
ob 16.00za spravo v družini ter za notranje zdravje
nedelja 17. aprilavelika noč ob 10.00+ Gabrijela Sotlar, 30. dan
ob 16.00++ Milena in Martin Režek

Maše na Čatežu

nedelja 10. aprilacvetna nedelja ob 8.00++ Matilda in Henrik Ahlin
ponedeljek 11. aprila ob 8.00++ Bernarda in Bogomir Meserko
torek 12. aprila ob 8.00 v dober namen
sreda 13. aprila ob 8.00za srečno zadnjo uro
četrtek 14. aprilaveliki četrtek ob 19.00za dobrotnike naše župnije
petek 15. aprilaveliki petek ob 19.00obredi velikega petka
sobota 16. aprilavelika sobota ob 19.00 za farane
nedelja 17. aprilavelika noč ob 7.00++ Urbančič (Majerjevi – Kriška reber)