Oznanila od 17. do 24. marca 2013

nedelja 17. marec ob 15.00 – ++ Jurman

torek 19. marec 0b 10.00 – za Božji blagoslov za vse neporočene

četrtek 21. marec ob 18.00 – + Anton Željko, obl.

sobota 23. marec – ob 10.00 – ++ Matilda in Henrik Ahlin, obl.

nedelja 24. marec ob 15.00 – + Miroslav Zorc, obl.